Barion Pixel
A honlapunkon cookie-kat használunk, hogy minél személyre szabottabb tartalmakat készíthessünk Neked.

Nyerd vissza a vásárlásod árát játékszabályzat

Vásárolj és nyerd vissza a vásárlásod árát!

A játékban minden vásárlónk automatikusan részt vesz, aki 2021. június 15-17. között bármilyen összegben vásárol a yogabazaar.hu webáruházban.

Részvételi és játékszabályzata

1.  Szervező

1.1.  A Jóga Bazár Kft. (1117 Budapest, Nádorliget u. 8/A)

2.  A Nyereményjáték időtartama

2.1.  A Játék 2021. június 15. napja 00:00 órától 2021. június 17. napja 24:00 óráig tart.

3.  A Nyereményjáték leírása

3.1.  A Szervező a www.yogabazaar.hu domain alatt üzemeltetett webáruházban a „Játék“ időtartama alatt leadott megrendelések közül a véletlenszerűség elvének eleget tevő, gépi sorsolás útján sorsolja ki a nyertest.

4.  Részvételi feltételek

4.1.  A Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes európai uniós állampolgár (továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a

4.1.1.  a „Játék“ időtartama alatt érvényes rendelést ad le a www.yogabazaar.hu domain

alatt üzemeltetett webáruházban (Amennyiben a Résztvevő több érvényes megrendelést adott le a Játék időtartama alatt, abban az esetben valamennyi megrendelés részt vesz a Játékban

azonban a megrendelések végösszegei nem összevonhatók.)

4.1.2.  rendelése során elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót

4.2.1.  A fenti feltételeknek megfelelő vásárlók automatikusan „Résztvevővé“ válnak.

4.2.2.  A „Nyereményjátékban“ 18 év alattiak, illetve a Szervező dolgozói és azok Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§-ban meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

5.  A Nyereményjáték menete

5.1.  A Szervező legkésőbb 2021. június 15. napján a https://yogabazaar.hu/ weboldalon, a https://hu-hu.facebook.com/yogabazaar.hu/ facebook oldalon és további online felületeken (pld. elektronikus hírlevélben) meghirdeti a Játékot.

5.2.  A Játékban a jelen Szabályzat 4. pont minden alpontjában meghatározott feltételnek megfelelő személyek vehetnek részt.

5.3.  A Szervező tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a Játék szervezésében a Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és üzemeltetői nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs. A Szervező és minden játékos tudomásul veszi, hogy a Játékot a Facebook nem hagyta jóvá, nem járult hozzá és nem engedélyezte, így annak tisztaságáért minden felelősség a Játék szervezőjét terheli.

6.  A nyeremény sorsolásban résztvevők kiválasztása, sorsolás, tartaléknyertes

6.1.  A Szervező a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatnak megfelelő és érvényes rendelést leadó Résztvevők között 2021. június 18. napján, a véletlenszerűség elvének

eleget tevő gépi sorsolással összesen 1 darab, a 7. pontban meghatározott nyereményt (a továbbiakban: „Nyeremény”) sorsol ki. A kisorsolt személy továbbiakban „Nyertes”. A

sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A sorsolás nem nyilvános, arról sorsolási bizottság által aláírt jegyzőkönyv készül.

7.  Nyeremény

7.1.  A Nyeremény 1 db, a Nyertes által a játék időtartama alatt leadott és kisorsolt érvényes megrendelés végösszegével megegyező értékű online utalvány (kuponkód). A nyeremény a webáruház által megadott megrendelésszámhoz tartozó KISORSOLT megrendeléshez kötött.

 

A megrendelés végösszegébe a szállítási díj nem értendő bele, de a Nyereményt díjtalanul szállítjuk házhoz.

 

7.2.  A Nyeremény kizárólag a https://yogabazaar.hu weboldalon működő webáruházban váltható be 2021. december 31. napjáig. A kupon mellé ingyenes kiszállítás jár, készpénzre nem váltható, egyszer felhasználható, a kuponból a Szervező készpénzt visszaadni nem tud,

amennyiben Nyertes vásárlásának összértéke meghaladja a kupon értékét, a különbözetet bankkártyával, vagy készpénzben a futártól való átvételkor tudja kiegyenlíteni.

7.3.  A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre, vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át!

 

8.  Nyertes értesítése

8.1.  A Nyertest a Szervező a Nyertes által az érvényes megrendelés során megadott email

címen értesíti a sorsolást követő 5 munkanapon belül. Amennyiben a Nyertes a Szervező által küldött e-mailre annak elküldését követő 10 napig nem válaszol, vagy a Szervező

hibaüzenetet kap vissza az email elküldését követően, akkor a Szervező a Nyertest a Játékból kizárja, amely esetben a Nyertes helyére új sorsolással új Nyertest sorsol ki.

 

Amennyiben a Nyertes a sorsolást követő 15 munkanapon belül felmondja megrendelését, vagy eláll a megrendeléstől Szervező szintén kizárja a Játékból.

8.2.  A Szervező kizárja a Játékból azt a Nyertest, akit azért nem lehet értesíteni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy az adott Nyertes

egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek. A Nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

8.3.  A Szervező a 8.1. pontban foglalt sikeres értesítést, kapcsolatfelvételt követően a Nyertesnek e-mailen küldi meg Nyereményt a Nyertes visszajelzését és sikeres

adategyeztetést követő 10 napon belül.

9.  Általános rendelkezések

9.1.  Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

9.2.  A jelen Szabályzatot a Szervező a https://yogabazaar.hu/ weboldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

9.3.  A Nyereményt a Szervező biztosítja. A Nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terhelik.

9..5. A Játékban való részvétellel kapcsoltban felmerülő személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatót a Szervező a weboldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja az adatkezelési tájékoztató előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

9.6.  Szervező a rajtuk kívül álló okból bekövetkező meghibásodásokért semmilyen módon nem felel, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik.

9.7.  A Szervező kizárja felelősségét a Nyertes téves, pontatlan vagy hiányos

adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9.8.  A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.